Şəkillər

29.11.2018-ci il tarixində Bakı Mühəndislik Universitetində Farhad Karimov tərəfindən
Windows Server 2016 Yenilikləri adlı seminar keçirildi.
13.11.2016-cı il tarixində GROW Centerdə Farhad Karimov tərəfindən
IT sahəsində istiqamətlər adlı seminar keçirildi.
05.03.2017-ci il - 6 Aylıq Sistem Administrator Kursunun son təlimindən
Nemət Mətinin Ədəbiyyat və Kütlə adlı kitabının
təqdimatından16.01.2018-ci il tarixində Məlik Məmmədxanovun
Fərdi sərgisi keçirildi